1400x438_Diesel_V4.jpg

Mēs nebūsim apmierināti līdz katrs no ietekmētajiem Audi nebūs atjaunināts. Ieskaitot Jūsu.

Kas notika dinometra pārbaužu laikā? Programmatūra izraisīja slāpekļa oksīdu (NOx) vērtību neatbilstības dinometra pārbaužu laikā.
Mans automobilis ir ietekmēts, vai man tas nekavējoties jāved uz servisu? Nē. Visi ietekmētie transportlīdzekļi ir pilnīgi droši un izmantojami braukšanai.
Kādi tehniski servisa pasākumi tiks veikti? Mūsu izstrādes nodaļas strādā maksimāli ātri, lai īstenotu tehniskos pasākumus šo nesakritību novēršanai, un informēs jūs, tiklīdz tas būs iespējams.
Vai ar mani sazināsies, lai nodotu turpmāku informāciju? Audi ar jums sazināsies, lai informētu par nepieciešamajām darbībām.
Mans automobilis ir ietekmēts, vai man būs par kaut ko jāmaksā? Audi uzņemas pilnu atbildību un segs arī visu nepieciešamo darbību izmaksas.
Ar ko es varu sazināties jautājumu gadījumā? Jautājumu gadījumā, lūdzu vērsties pie jūsu Audi partnera.
Kas ir zīmola Audi uzticības veicināšanas pasākumi? Audi īsteno Uzticības veicināšanas pasākumus , lai informētu klientus par apņemšanos izskatīt jebkuras sūdzības, kuras radušās tādēļ, ka ir veikti tehniskie pasākumi EA189 tipa dīzeļdzinējiem, un ir saistītas ar šo dzinēju un izplūdes gāzu apstrādes sistēmas daļām. Uzticības veicināšanas pasākumi tiek veikti 24 mēnešu laikā kopš brīža, kad tiek konstatēta transportlīdzekļa atbilstība tehnisko pasākumu veikšanai, un to nobraukums Uzticības veicināšanas pasākumu īstenošanas brīdī nav lielāks par 250 000 km (atkarībā no tā, kurš nosacījums stājas spēkā pirmais).
Audi pārstāvji atgādina, ka tehnisko pasākumu īstenošana neietekmē degvielas patēriņu, CO2 izmešu daudzumu, dzinēja veiktspēju, griezes momentu, trokšņa emisiju, dzinēja un tā komponentu izturību. Visi transportlīdzekļa tipa raksturlielumi paliek nemainīgi. Regulatīvās iestādes ir pilnībā apstiprinājušas atbilstību reglamentu prasībām. Šis apstiprinājums ir attiecināms arī uz izmešu kontroles sistēmu izturības prasībām. Uzticības veicināšanas pasākumi neietekmē šo pausto nostāju.

Audi pārstāvji, īstenojot Uzticības veicināšanas pasākumus, strikti apliecina, ka atjauninājumi transportlīdzekļa izturību neietekmē. Šo pasākumu mērķis ir stiprināt klientu uzticēšanos tehnisko pasākumu veikšanai un iedrošināt vēl vairāk klientu atjaunināt savus automobiļus.

Detalizētu informāciju par Uzticības veicināšanas pasākumu nosacījumiem un apjomu klienti drīzumā varēs saņemt pie visiem attiecīgā transportlīdzekļa zīmola oficiālajiem pārstāvjiem un partneriem .
Kuru zīmolu ražotāji piedāvā un uz kuriem automobiļu modeļiem attiecas Uzticības veicināšanas pasākumi? Uzticības veicināšanas pasākumi attiecas uz visiem Volkswagen, Audi, Seat, Škoda un Volkswagen komerctransporta automobiļu modeļiem ar EA189 tipa dīzeļdegvielas dzinēju, ja ir konstatēta to atbilstība tehnisko pasākumu veikšanai.

Uz kuriem klientiem attiecas Uzticības veicināšanas pasākumi? Uzticības veicināšanas pasākumi tiks piedāvāti visiem Audi klientiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar EA189 tipa dīzeļdegvielas dzinēju un kuru transportlīdzekļi tiek atjaunināti servisā [UZ KONKRĒTU ZĪMOLU ATTIECINĀMAS REMONTA DARBĪBAS NUMURS, piemēram, 23R7] saistībā ar dīzeļdegvielu. Tas attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuru nobraukums Uzticības veicināšanas pasākumu ieviešanas brīdī ir mazāks par 250 000 km. Lai saņemtu Uzticības veicināšanas pasākumus, klientiem ir jāuzrāda apliecinājums par veikto remontdarbu un tehnisko apkopju atbilstību ražotāja norādījumiem (attiecas uz transportlīdzekļiem ar pilnu remonta vēsturi).

Uzticības veicināšanas pasākumi attiecas arī uz visiem tiem klientiem, kuru transportlīdzekļi jau ir saņēmuši tehniskos pasākumus, no to saņemšanas datuma (ja ir izpildītas visas pārējās Uzticības veicināšanas pasākumu saņemšanas prasības). Uzticības veicināšanas pasākumi tiek saistīti ar transportlīdzekļa šasijas numuru un ir pieejami arī jaunam transportlīdzekļa īpašniekam, ja transportlīdzeklis ir pārdots pēdējo 24 mēnešu periodā, uz kuru attiecas pasākumu saņemšanas kritēriji.

Uzticības veicināšanas pasākumi ir spēkā visā pasaulē, izņemot Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu un Dienvidkoreju, kur ir spēkā citas prasības.
Kādi ir Uzticības veicināšanas pasākumu nosacījumi? Papildus iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem:

1. Uzticības veicināšanas pasākumi:
• var tikt pieprasīti, apstiprināti un veikti tikai pie pilnvarotiem ražotāja pārstāvjiem;
attiecas tikai uz sūdzībām par izmantotajiem materiāliem un veikto darbu ar šādiem EGR, degvielas iesmidzināšanas un izmešu sistēmu komponentiem: skābekļa (lambda) zonde, temperatūras sensors, EGR pārslēgšanas vārsts, izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts, izplūdes gāzu recirkulācijas spiediena diferenciāla sensors, degvielas sprausla, augstspiediena sūknis, degvielas maģistrāle (rail), spiediena vadības vārsts, spiediena sensors un augstspiediena cauruļvadi.
• neietver maiņas transportlīdzekļus, nelielus izdevumus, bojājumus utt.

2. Ir spēkā nosacījums, ka:
• attiecīgajam EA 189 transportlīdzeklim ir veikta remonta darbība [UZ KONKRĒTU ZĪMOLU ATTIECINĀMAS REMONTA DARBĪBAS NUMURS, piemēram, 23R7];
• transportlīdzekļa tehniskā apkope ir veikta pareizi un atbilstoši ražotāja tehniskās apkopes prasībām, grafikiem, atjauninājumiem un atsaukšanai atbilstoši Audi prasībām.

3. Ir spēkā nosacījums, ka netiek konstatēts neviens no tālāk minētajiem apstākļiem:
• iestājies dabiskais nolietojums, t.i., transportlīdzekļa darbības traucējumus ir radījis nolietojums un nodilums;
• īpašnieks vai kāds nepilnvarots remontdarbu veicējs vai tirgotājs transportlīdzekļa remontu vai tehnisko apkopi veicis neatbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām (piemēram, izmantojot neatbilstošas kvalitātes detaļas, kuru izmantošanu nav apstiprinājis ražotājs detaļas, utt.);
• nav ievēroti norādījumi par transportlīdzekļa lietošanu, apkopi un kopšanu, kas sniegti, piemēram, lietotāja rokasgrāmatā;
• transportlīdzekļa bojājumus, par kuriem tiek iesniegta sūdzība, ir radījusi trešā puse tādu ārēju apstākļu dēļ kā negadījums, pērkona negaiss/krusa, plūdi utt.;
• jebkāda ar daļiņu filtru saistīta sūdzība, kuras pamatā ir pelnu uzkrāšanās;
• ir uzstādītas ražotāja neatbalstītas detaļas vai ir mainīta transportlīdzekļa komponentu darbība, piemēram, veikta mikroshēmu regulēšana (čip-tūnings);
• transportlīdzeklis ir neatbilstoši lietots, piemēram, piedaloties autosporta sacensībās vai pieļaujot transportlīdzekļa pārslodzi;
• transportlīdzekļa īpašnieks sūdzību iesniedzis novēloti;
• transportlīdzekļa īpašnieks nav devis iespēju Audi laikus novērst problēmu.
Uz kuriem komponentiem attiecas Uzticības veicināšanas pasākumi? Uzticības veicināšanas pasākumi kopumā ir attiecināmi uz 11 komponentiem izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmā, degvielas iesmidzināšanas sistēmā un izmešu pēcapstrādes sistēmā. Šie komponenti ir: skābekļa (lambda) zonde, temperatūras sensors, EGR pārslēgšanas vārsts, izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts, izplūdes gāzu recirkulācijas spiediena diferenciāla sensors, degvielas sprausla , augstspiediena sūknis, degvielas maģistrāle (rail), spiediena vadības vārsts, spiediena sensors un augstspiediena cauruļvadi.

Uzticības veicināšanas pasākumi nemaina Audi nostāju par to, ka tehniskie pasākumi nekādā veidā negatīvi neietekmē dzinēja un tā komponentu izturību. Regulējošās iestādes ir apstiprinājušas, ka tehniskie pasākumi atbilst visām juridiskajām prasībām un negatīvi neietekmē degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītājus, dzinēja izvadi, griezes momentu un trokšņa emisiju.