1400x438_AOZ_P_131015.jpg

Iesniedzamie dokumenti

 • 256x144_ACA_P_131002.jpg
  Fiziskai personai

  • Audi Līzinga pieteikums
  • Automašīnas cenas piedāvājums
  • Pase vai ID karte
  • Konta apgrozījuma izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem
  • VID izziņa, ja finansējuma summa pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas (pašreiz - EUR 38 000)

 • 256x144_AOZ_A3_131038.jpg
  Juridiskai personai:

  • Audi Līzinga pieteikums
  • Automašīnas cenas piedāvājums
  • Paraksttiesīgas personas pase vai ID karte
  • Auditēts iepriekšējā gada finanšu pārskats
  • Pēdējā ceturkšņa operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins