ESG: No tendences līdz vērtības veidotājam > Ilgtspēja > Sākumlapa

ESG: No tendences līdz vērtības veidotājam

ESG jau ir labi iesakņojies kapitāla tirgū: Investori aizvien vairāk novērtē ekonomisko panākumu saistību ar ilgtspējīgu apņemšanos. Tādējādi Audi savā darbībā ņem vērā vides, sociālos, pārvaldības (ESG) faktorus.

ESG: No tendences līdz vērtības veidotājam

ESG jau ir labi iesakņojies kapitāla tirgū: Investori aizvien vairāk novērtē ekonomisko panākumu saistību ar ilgtspējīgu apņemšanos. Tādējādi Audi savā darbībā ņem vērā vides, sociālos, pārvaldības (ESG) faktorus.

Mācīšanās no pagātnes kļūdām

Vadoties no savas pieredzes, Audi var novērtēt, cik nopietni ESG var ietekmēt uzņēmuma vērtību: Dīzeļgeita ir daudzējādā ziņā smagi ietekmējusi uzņēmumu. „Mūsu uzņēmums vairs nedrīkst pieļaut, lai jelkad atkārtotos kaut kas līdzīgs dīzeļa skandālam,“ saka uzņēmuma vadītājs Brams Šots (Bram Schot). „Tādēļ pēdējo gadu laikā mēs esam reorganizējuši daudzus procesus un ieviesuši tā sauktos „zelta noteikumus“.“

„Galvenais ir investori“ tagad nozīmē „mērķtiecīgums“

Pārvaldība saskaņā ar ESG principiem nav tikai aktīvā riska pārvaldība, bet arī ilgtermiņa ekonomisko panākumu pamats, it īpaši mūsdienu pasaulē, kurā ilgtspējīgi mainās sabiedrības vērtības. Notiek iesakņojušos uzņēmējdarbības modeļu nomaiņa, un jaunie, ilgtspējīgie produkti nodrošina izaugsmi. Atbilstoši ESG principiem pārvaldītie uzņēmumi bauda lielākus ekonomiskos panākumus un iegūst vērtīgas tirgus daļas. Efektīvi procesi un aprites ekonomika samazina ietekmi uz vidi, taupa resursus un samazina izmaksas.

Ilgtspēja ir kļuvusi par uzņēmuma pārvaldības būtisku elementu – un tādējādi kļuvusi par vērtības veidotāju, nevis vienkārši tendenci. Audi ir skaidri formulējis šādu apņemšanu ar savu vīziju „demonstrēt ilgtspējīgas mobilitātes skaistumu“. Lai vēl vairāk integrētu ESG kritērijus, dažādas galvenās ilgtspējas problēmas tiek novērtētas atbilstoši tam, cik tās ir būtiskas uzņēmējdarbības panākumiem kopumā. Tādēļ ar būtiskuma analīzi mēs regulāri noskaidrojam savu iekšējo un ārējo ieinteresēto pušu vērtējumu par atbilstošajām darbības sfērām. Šo aptauju sniegtos priekšstatus mēs pastāvīgi salīdzinām ar savu korporatīvo stratēģiju.

Lejuplādēt visu
00:00 | 00:00
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg
ESG_Bildergalerie_1920x1080_1_desktop_EN.jpg

Drosmīgs CO₂ emisijas samazināšanas ceļvedis

„E“ nozīmē vidi: Runājot par alternatīvām piedziņas tehnoloģijām, Audi cenšas panākt daudzveidīgumu un veicina e-mobilitāti, lai līdz 2025. gadam piedāvātu 30 elektrificētus modeļus, no kuriem 20 būs pilnībā elektriski. Elektrificēto automobiļu īpatsvars tad sasniegs līdz 40 procentus no mūsu kopējā pārdošanas apjoma. Vienlaikus zīmols turpina izstrādāt parastos dzinējus, aizvien lielāku uzmanību pievēršot daļēji hidrīda spēka piedziņām un 48 voltu elektrobarošanai. Mūsu elektrifikācijas pasākumos būtiska nozīme ir arī plug-in hibrīdiem.

Audi ar to neaprobežojas: 2019. gadā tika ieviests jauns būtisks indikators „Investīciju atdeve pēc CO₂ efekta“. Tas nosaka, kādas finansiālas sekas ir vidēju CO₂ izmešu automobiļu projektu ietekmei. Tam ir jānodrošina visu Audi modeļu radītās oglekļa izmešu ietekmes pakāpenisku samazināšanu par 30 procentiem līdz 2025. gadam (salīdzinot ar 2015. gadu kā atsauci) visā to dzīves ciklā. Tas attiecas ne tikai uz pašiem automobiļiem, bet arī Audi ražotnēm:

Līdz 2025. gadam visas rūpnīcas būs oglekļneitrālas, sekojot Briseles un Ģēras (Győr) rūpnīcu piemēram. Līdz 2050. gadam Audi plāno visā uzņēmumā sasniegt oglekļneitrālu līdzsvaru. Kā uzsver Brams Šots – no tā ir atkarīga zīmola pieņemšana un būtiskums. „Un arī Audi zīmola vērtība.“

Par vienu trešdaļu palielināti apmācību izdevumi

„S“ nozīmē sociālu: Arī sociālie kritēriji uzņēmumam Audi kļūst par vērtības veidotāju. Apmācības un attīstība ir dažas no jomām, kurām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Piemēram, 2018. gadā vairāk nekā 36 000 AUDI AG darbinieku piedalījās apmācību pasākumos. Viņu apmācības notika galvenokārt elektromobilitātes un digitalizācijas jomās. Visā pasaulē apmācību laiks sasniedza apmēram 1,8 miljonus stundu. Katru gadu sava personāla apmācībās un pilnveidošanā Audi iegulda 80 miljonus eiro. Šī summa ir būtiski palielinājusies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Kopumā līdz 2025. gadam Audi palielinās savu apmācību budžetu līdz 500 miljoniem eiro.

Noteikumiem atbilstoša un uz vērtībām orientēta korporatīvā pārvaldība

„G“ nozīmē pārvaldību: Pārvaldība ir ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamats. Runa ir par riska un reputācijas pārvaldību, par ilgtspējas pārvaldības nostiprināšanu uzņēmuma valdes un uzraudzības valdes līmenī, kā arī atbilstību un integritāti.

Audi uzņēmumā Volkswagen Group pamatvērtības, Audi līderības principi un Audi korporatīvās vērtības – novērtēšana, atklātums, atbildība un integritāte – ir mūsu vērtību un korporatīvās kultūras pamats. To uzdevums ir ikdienas darba vadlīniju noteikšana darbiniekiem. Galvenā uzmanība tiek pievērsta dialogam un apmaiņai. Piemēram, integritātes un atbilstības programma Together4Integrity (T4I) jau attiecas uz 82 000 no 90 000 Audi darbiniekiem.

Plānotais pārdošanas īpatsvars 2025.g

40

%

elektrificēto automobiļu

Apmācību budžeta palielinājums līdz

500

miljoniem EUR

līdz 2025. gadam

Integritātes un atbilstības programma:

82 000

darbinieku, uz kuriem jau attiecas „Together4Integrity“

ESG ir pašlaik uzņēmējdarbībā un sabiedrībā notiekošās paradigmas maiņas konkrēta izpausme. Uzņēmumā Audi tas ir atzīts un tiek veikti būtiski pasākumi ESG problēmu iekļaušanai korporatīvajā pārvaldībā. Atliek tikai tos īstenot, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Citiem vārdiem sakot: simbiozei ir jānotiek praksē.