Audi Serviss > Audi serviss > Audi Latvija | Audi.lv

Audi autorizētā servisa priekšrocības

Audi autorizētajā servisā visi darbi vienmēr tiek veikti, ievērojot ražotāja noteiktās vadlīnijas. Tas nozīmē, ka Jūsu Audi vienmēr tiks uzturēts teicamā tehniskā stāvoklī, kā arī tam būs augstāka vērtība otrreizējā tirgū.

service

Tiešais kontakts ar rūpnīcu

Katrā servisa apmeklējuma reizē, izmantojot rūpnīcas tiešsaistes sistēmas, tiek pārbaudīti un iestatīti visi Jūsu Audi pieejamie programmatūras atjaunojumi. Tādējādi Jums vienmēr būs pieejama jaunākā programmatūras versija un būsiet informēts par visiem rūpnīcas piedāvājumiem, kas paredzēti tieši Jūsu Audi modelim.

service

Darbinieku kompetence un precīza diagnostika

Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, tāpēc arī mūsu darbinieki regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes. Katrs Audi autorizētā servisa mehāniķis iziet dažādus apmācību kursus, kas nepieciešami kvalitatīvas apkopes un remontdarbu veikšanai. Tāpat servisa darbiniekiem vienmēr ir pieejams rūpnīcas tehniskais atbalsts. Autorizētā servisā Jūsu Audi nepilnības tiks diagnosticētas un novērstas ātri un kvalitatīvi, ietaupot gan Jūsu laiku, gan līdzekļus. Neviens nepazīst Jūsu Audi tik labi kā mūsu speciālisti!

service

Audi servisa kamera

Audi ir svarīgi, lai varat uzticēties mūsu pakalpojumu kvalitātei. Tāpēc vēlamies nodrošināt individuālu pieeju un pilnu informāciju par remontdarbu norisi. Ar Audi servisa kameras palīdzību Jūs varat gūt detalizētu ieskatu apkopes un remontdarbu procesā. Kad auto būs mūsu servisā, mehāniķi ierakstīs video ar izsmeļošiem paskaidrojumiem par to, kādām auto daļām nepieciešama apkope un kādēļ. Jūs saņemsiet saiti uz video īsziņā vai e-pastā, lai jebkurā sev piemērotā brīdī varētu to noskatīties un iegūt informāciju.

service

Piemēroti instrumenti

Autorizētā servisā tiek izmantoti tieši Audi automobiļiem paredzēti instrumenti un iekārtas, kas tiek uzturētas tehniskā kārtībā un verificētas pēc ražotāja standartiem. Mūsu speciālisti ir apmācīti un teicami pārvalda šos instrumentus, samazinot remontdarbiem nepieciešamo laiku un izmaksas.

service

Vienota datubāze

Autorizētā servisā visi dati par jebkuru auto un tam veiktajiem remontdarbiem tiek apkopoti un uzglabāti vienotā datubāzē, veidojot statistiku, kas var palīdzēt novērst defektus, pirms tie radušies. Ņemot vērā šo statistiku, rūpnīca var izsludināt, piemēram, konkrētas detaļas bezmaksas maiņu. Tāpat vienmēr būs pieejama un labi pārskatāma Jūsu Audi remontdarbu vēsture, kas glabājas servisa datubāzē.

service

Audi pārbaudes

Lai nodrošinātu nemainīgi augstu apkalpošanas kvalitāti, mēs regulāri pārbaudām paši sevi. Darbiniekiem nezinot, servisā tiek pieteikta un apaklpota testa automašīna. Viss process, sākot no apmeklējuma pieteikuma brīža, tiek izvērtēts pēc Audi noteiktajiem standartiem. Tas palīdz mums pamanīt un operatīvi novērst jebkuru nepilnību mūsu darbā.

service

Audi oriģinālās rezerves daļas

Oriģinālās rezerves daļas atbilst Audi augstajiem kvalitātes standartiem un būs vispiemērotākās Jūsu Audi. Izvēloties oriģinālās rezerves daļas, Jūsu Audi vienmēr ir 100 % Audi.

service

Nākamās paaudzes mehāniķi

Mūsdienās automobiļi ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, tāpēc Audi autorizētajos servisos darbiniekiem nepieciešamas plašas zināšanas un iemaņas, it sevišķi strādājot ar augstsprieguma akumulatoriem.

Audi regulāri veic apmācības visos savos servisos Latvijā, lai nodrošinātu atbilstošu darbinieku kompetenci, kā arī investē modernākajā aparatūrā un instrumentos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta augstsprieguma ekspertu un mehāniķu sagatavošanai darbā ar tehnoloģijām, kas paredzētas tieši hibrīdauto un elektroauto apkalpošanai. Tāpēc Audi servisā Jūsu hidrīdauto vai elektroauto būs drošās rokās.

Vēlaties uzzināt vairāk?

Vairāk informāciju varat iegūt sazinoties ar kādu no oficiālajiem Audi pārstāvjiem Latvijā