Jaunais ES riepu marķējums > Audi Latvija | Audi.lv
Frau im Sonnenuntergang

Jaunais ES riepu marķējums

ES mērķis ir izveidot Enerģētikas savienību ar uz nākotni vērstu klimata politiku. Klimata un enerģētikas politikā līdz 2030. gadam degvielas patēriņa efektivitāte un līdz ar to arī degvielu taupošas riepas ir nozīmīgi faktori. Jaunais ES riepu marķējums ir paredzēts, lai palīdzētu jums tajā orientēties un atvieglotu lēmumu par pirkumu.


e-tron Reifen

Marķējuma ieviešana

Mērķis: uz nākotni vērsta klimata politika. Lai to panāktu, ES tostarp cenšas samazināt autotransporta radītās CO2 emisijas.

Degvielu taupošu riepu izmantošana var veicināt šo uzdevumu, tādējādi samazinot autotransporta CO2 emisijas. Lai pirms riepu iegādes sniegtu jums salīdzināmu informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošību un rites troksni, ES pilnveido riepu marķējumu. ES ar Regulu (ES) 2020/740 no 2021. gada 1. maija ievieš jauno ES riepu marķējumu.


Kā tā jūs ietekmēs?

ES riepu marķējuma mērķis ir radīt pamatu apzinātam lēmumam par labu degvielas patēriņa ziņā efektīvākām riepām. Izmantojot jauno riepu marķējumu, būtu jāspēj salīdzināt būtisko informāciju. Patērētāji var gūt labumu, samazinot izmaksas un CO2 emisijas, kā arī pieņemt videi draudzīgu lēmumu saistībā ar riepu iegādi.

 • 883x496__0003s_0003_kraftstoffeffizienz.jpg
  Degvielas patēriņa efektivitāte

  Riepu degvielas patēriņa efektivitātes klase mainās atkarībā no rites pretestības šādās kategorijās:

  > A ir visefektīvākās riepas ar vislielāko degvielas ietaupījumu.

  > E ir vismazāk efektīvās riepas, kas patērē visvairāk degvielas.

 • 883x496__0003s_0001_rollgeraeusch.jpg
  Rites troksnis

  Riepu rites troksni vai ārējo trokšņa līmeni mēra decibelos (dB) un XY vietā norāda skaitli.

  Turklāt rites troksnis tiek iedalīts trīs līmeņos: A, B un C.

 • 883x496__0003s_0001_nasshaftung.jpg
  Saķere ar slapju ceļu

  Saķeres ar slapju ceļu klase sniedz informāciju par bremzēšanas īpašībām slapjos laikapstākļos un ir diapazonā no:

  > A (vislielākā drošība) līdz

  > E (vismazākā drošība).

 • 883x496__0003s_0004_schneegriffigkeit.jpg
  Saķere ar sniegu

  Riepas, kas apzīmētas ar šo simbolu, ir piemērotas lietošanai ekstremālos sniega apstākļos.

 • 883x496__0003s_0006_eisgriffigkeit.jpg
  Saķere ar ledu

  Riepas, kas apzīmētas ar šo simbolu, ir paredzētas ceļa virsmām ar ledus kārtu vai cietu sniega segu.

  Ledus riepas ir paredzētas ceļa virsmām ar ledus kārtu vai cietu sniega segu, un tās jāizmanto tikai ļoti apgrūtinātos laikapstākļos (piemēram, zemā temperatūrā). Ledus riepu izmantošana mazāk sarežģītos laikapstākļos (piemēram, slapjā laikā vai siltākā temperatūrā) var radīt neoptimālu sniegumu, tostarp attiecībā uz saķeri ar slapju ceļu, vadāmību un nodilumu.

 • 883x496__0003s_0005_system-info-large.jpg
  Papildu norādes:

  Degvielas patēriņu var ievērojami samazināt, braucot videi saudzīgā veidā.

  Lai uzlabotu degvielas patēriņa efektivitāti un saķeri ar slapju ceļu, regulāri jāpārbauda riepu spiediens.

  Vienmēr jāievēro bremzēšanas ceļi.

Audi Reifen vor einem Zebrastreifen

ES Komisijas tīmekļa vietne

Detalizēta informācija par ES riepu marķēšanas regulu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Uzzināt vairāk