Jauni degvielas patēriņa standarti > Audi Latvija | Audi.lv

Aktualitātes

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Sākot no 2017. gada 1. septembra, degvielas patēriņa rādītāji jaunajiem automobiļiem, kas tiek laisti tirgū, tiek noteikti, izmantojot jauno WLTP procedūru. Tādējādi WLTP būs nepieciešama, reģistrējot visus jaunos transportlīdzekļus, sākot no 2018. gada 1. septembra. WLTP tiek atšifrēta kā „Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“, un tā tiek lietota, lai noteiktu degvielas patēriņu un samazinātu vieglo automobiļu emisijas. Uzziniet, ko tas nozīmē jums un jūsu Audi automobilim šeit.

Tuvāk patiesajam patēriņam: Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra (WLTP), kas aizstāj Jauno Eiropas braukšanas ciklu (NEDC).

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Kas ir WLTP?

  Izvēloties automobili iegādei, klienti aizvien vairāk ņem vērā degvielas patēriņu un emisiju līmeņus. Lasiet šeit, kā šīs vērtības tiks noteiktas turpmāk, izmantojot jauno testa metodi.

  Uzzināt vairāk
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Pamatoti iemesli WLTP veikšanai.

  Sākot no 2017. gada rudens, automobiļu NEDC laboratorijas tests tiks aizstāts ar WLTP. Jauni testa parametri nodrošina reālistiskākas, augstākas vērtības. Lasiet šeit, lai uzzinātu vairāk par to, kā procedūras atšķiras praksē.

  Uzzināt vairāk
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC un WLTP.

  Sākot no 2017. gada rudens, automobiļu NEDC laboratorijas tests tiks aizstāts ar WLTP. Jauni testa parametri nodrošina reālistiskākas, augstākas vērtības. Lasiet šeit, lai uzzinātu vairāk par to, kā procedūras atšķiras praksē

  Uzzināt vairāk

NEDC pret WLTP

Salīdzinājums profilā.
Standartizētais NEDC braukšanas cikls attiecas uz visiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem. To 1992. gadā ieviesa Eiropas Savienība, lai noteiktu degvielas patēriņu un transportlīdzekļa emisijas, kā arī noteiktu salīdzināmās vērtības. Šeit jūs varat apskatīt īsu pamatpieņēmumu kopsavilkumu.

NEDC

Temperatūra testa kamerā bija 20–30°C
Attālums bija aptuveni 11 km.
Cikls ilga aptuveni 20 minūtes.
Cikls iekļāva divas fāzes:
- aptuveni 13 minūtes ilgu simulētu braukšanu pa pilsētu
- aptuveni 7 minūtes ilgu simulētu braukšanu pa lauku reģioniem
Vidējais ātrums ir aptuveni 33 km/h.
Transportlīdzeklis nebrauca 25% no laika.
Lielākais noteiktais ātrums bija 120 km/h.
Tika precīzi noteiktas vietas, kurās tika pārslēgti ātrumi automašīnu modeļiem ar manuālo pārnesumkārbu.
Īpašs aprīkojums un gaisa kondicionēšana netika ņemti vērā.

WLTP

Temperatūra testa kamerā ir 23°C
Attālums ir aptuveni 23 km.
Cikls ilgst aptuveni 30 minūtes.
Tas ietver četras fāzes (zemo, vidējo, augsto, īpaši augsto).
Vidējais ātrums ir aptuveni 47 km/h.
Transportlīdzeklis nebrauca 13% no laika.
Lielākais noteiktais ātrums bija 130 km/h.
Ātrumu pārslēgšanas vietas tiek iepriekš noteiktas individuāli katram transportlīdzeklim.
Vērtējumā tiek iekļauts transportlīdzekļa svars un papildaprīkojums.

Jaunās procedūras mērķi.

WLTP procedūrā tiek atkārtoti noteikti testa parametri degvielas patēriņa un izplūdes emisiju noteikšanai. Priekšrocības īsumā:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Caurskatāmība.

Turpmāk tiks labāk noteikts transportlīdzekļa faktiskais ikdienas patēriņš. WLTP ietvaros tiek ņemts vērā braukšanas profils, kas ir tuvāks ikdienas realitātei nekā iepriekšējais NEDC standarts, kas bija drīzāk paredzēts kā sintētisks laboratorijas tests un galvenokārt kalpoja dažādu transportlīdzekļu salīdzināšanai. NEDC ietvaros patēriņa līmeņi tika noteikti abstraktos laboratorijas apstākļos, turpretī WLTP sniegs precīzāku transportlīdzekļa faktiskā patēriņa prognozi. WLTP pieprasa simulēt reālistiskāku braukšanas stilu un tādējādi sasniegt daudz reālistiskākus rezultātus.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standarti.

Viens no galvenajiem WLTP mērķiem ir vienota izplūdes emisiju un enerģijas patēriņa noteikšanas procedūra dažādiem dzinēju veidiem, piemēram, benzīna, dīzeļdegvielas, saspiestas dabasgāzes un pat elektriskajiem dzinējiem. Tāda paša veida transportlīdzeklim ir vienmēr jābūt vienādam testa rezultātam visās pasaules vietās, ja WLTP cikls ir pareizi ievērots. Šī nepieciešamā salīdzināšanas iespēja pieprasa obligātu laboratorijas testēšanu. Degvielas patēriņš un emisijas tiek objektīvi un precīzi noteiktas šasijas dinamometrā kā daļa no dinamiskas braukšanas profila.

Jautājumi un atbildes

Kas patiesībā ir WLTP?


Lai noteiktu, cik degvielas automobilis patērē, un, vai tas atbilst transportlīdzekļa emisiju piemērojamiem ierobežojumiem, tiek noteiktas standartizētas testa procedūras. Testēšanas un testa rezultātu apstrādes pamatnosacījumus nosaka ES tiesību akti. Tādējādi visi automobiļu ražotāji un citi izpildītāji, kas atbildīgi par pārredzamu salīdzināmību, ievēro šos pamatnosacījumus. Testa procedūrā tiek noteiktas transportlīdzekļa CO₂ un patēriņa vērtības, kā arī izplūdes emisijas. Lai tiktu apstiprināts jauns pasažieru automobiļa vai vieglā kravas automobiļa modelis, no 2017. gada 1. septembra visā ES tiks pakāpeniski piemērota „Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ (WLTP) testēšanas procedūra, aizstājot iepriekšējo NEDC (Jauno Eiropas braukšanas ciklu). Jaunie pasažieru automobiļu modeļi vai jaunās dzinēja/pārnesumkārbas iespējas Eiropā tiks apstiprinātas, balstoties uz WLTP rezultātiem. No 2018. gada 1. septembra, veicot transportlīdzekļu pirmo reģistrāciju, visiem transportlīdzekļiem būs jābūt WLTP sertificētiem.
Kur tiek ieviesta WLTP?
WLTP tiek ieviesta 28 ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Islandē, Šveicē, Lihtenšteinā, Turcijā un Izraēlā. Pārveidotā veidā tā tiek ieviesta arī Japānā un Ķīnā, lai veiktu emisiju testēšanu. Indijā un Dienvidkorejā to tiek plānots ieviest vēlāk.
Vai esošajiem transportlīdzekļiem arī tiks veikta WLTP?
Nē. Pāreja uz WLTP nenozīmē, ka tiks veiktas jau reģistrēto transportlīdzekļu izmaiņas. Vispārīgā nozīmē nav izstrādāti CO₂ emisiju un degvielas patēriņa parametri transportlīdzekļiem, kuri apstiprināti saskaņā ar iepriekšējo procedūru (NEDC). Uz šiem transportlīdzekļiem joprojām attiecas NEDC parametri.
Kad tieši WLTP vērtības aizstās visas NEDC vērtības?
Eiropas Komisija ir rekomendējusi vienotu NEDC vērtību pārveidošanu uz WLTP CO₂ emisiju un degvielas patēriņa rādītājiem, par ko ir paredzēts informēt patērētājus līdz 2019. gada 1. janvārim. Tomēr saistošie noteikumi par šīs informācijas sniegšanu patērētājiem ir piemērojami valsts līmenī. Tā rezultātā starp tirgiem var rasties atšķirības.
Kas ir mainījies patērētājiem kopš 2017. gada septembra?
Kopš 2017. gada septembra, apstiprinot jaunus modeļus, obligāti ir jāveic WLTP. Vācijā pāreja uz nodokļu tiesību aktiem notiks 01.09.2018. Pēdējais informēšanas termiņš par pārskatītajām vērtībām vēl nav noteikts. Tādēļ NEDC joprojām ir likumīgi saistošs transportlīdzekļu marķēšanas un nodokļu piemērošanas jomā. Eiropas Komisijas priekšlikums ir vienota visu jauno patērētāju rīcībā esošo transportlīdzekļu pāreja un nodokļu piemērošana šiem transportlīdzekļiem līdz 01.01.2019., lai nepieļautu nevajadzīgas klientu neskaidrības par NEDC un WLTP vērtībām, kuras norādītas uz jaunajiem transportlīdzekļiem. Pārejas periodā no 2017. gada septembra līdz aptuveni 2019. gada janvārim ir atļauta brīvprātīga WLTP vērtību izpaušana patērētājiem. Tomēr, tās ir skaidri jānosaka kā papildu patēriņa rādītājs. Pagaidām NEDC vērtības ir saistošas izstāžu zāļu marķējumiem un energoefektivitātes marķējuma noteikšanas procesā. Tas attiecas arī uz transportlīdzekļu nodokļu aprēķināšanu (valstīs ar nodokļu komponenti, balstoties uz emisijām). Tomēr nodokļu piemērošana ir valsts tiesību aktu daļa, kura tiks noteikta katrā valstī. Iespējamas dažādas pieejas un laiki.
Kā iespējams noteikt, vai transportlīdzeklis jau ir testēts saskaņā ar jauno procedūru?
Pat tagad NEDC ietvaros testa procedūras mērījumu rezultāti tiek norādīti atbilstības sertifikātā (AS), kas tiek pievienots katram transportlīdzeklim. Šis sertifikāts ir priekšnosacījums institūcijām transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta izsniegšanai, ar kuru īpašnieks var reģistrēt transportlīdzekli. Transportlīdzekļiem, kas ir testēti saskaņā ar WLTP, ir paredzētas divas dažādas CO₂ emisiju un degvielas patēriņa vērtības, kas norādītas AS: WLTP vērtības un aprēķinātās NEDC vērtības. Pēdējās veido katras valsts degvielas patēriņa marķēšanas un nodokļu aprēķināšanas pārveides pamatojumu līdz šī valsts pilnībā pāriet uz WLTP.
Kāda ir attiecība starp WLTP un RDE? Vai tās nav vienādas?
RDE ir reālās braukšanas emisijas un attiecas uz izplūdes gāzu noteikšanu, kas izplūst uz ceļa nevis laboratorijā saskaņā ar standartizēto procedūru, kā tas ir WLTP gadījumā. Galvenā atšķirība: RDE testā, izplūdes gāzes sastāvdaļas NOx (slāpekļa oksīdi) un daļiņas (daļiņu kopums) tiek testētas, braucot pa ceļu reāllaikā un izmantojot mobilo emisiju noteikšanas tehnoloģiju (PEMS), bet sakarā ar lielo izkliedi ceļa mērījumos, degvielas patēriņš un CO2 emisijas netiek mērītas. Saistībā ar WLTP ieviešanu, ražotājiem ir jāierobežo savu transportlīdzekļu NOx un daļiņu emisijas īstajā ceļu satiksmē. Lai gan daļiņu skaita ierobežojums ir tāds pats kā WLTP, slāpekļa oksīdiem RDE 1. posmā tiek izmantots 2.1 atbilstības faktors. NOx 80 mg/km ierobežojums Euro 6 automobilim ar dīzeļdegvielas dzinēju atbilst maksimāli pieļaujamajām 168 mg/km emisijām saskaņā ar RDE nosacījumiem. RDE 2. posmā NOx atbilstības faktors ir samazināts līdz 1.0 (plus mērījumu pielaides starpība).