Autortiesības

Visi teksti, attēli un citi interneta lapā publicētie materiāli atbilst AUDI AG, Ingolštate (Ingolstadt), autortiesību normām, ja nav norādīts citādi. Materiālu kopēšana, izplatīšana, uzglabāšana, publicēšana, pārraidīšana, pavairošana vai pārsūtīšana bez AUDI AG rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. TDI, quattro, Spaceframe, ASF, kā arī modeļu nosaukumi ir reģistrētās AUDI AG preču zīmes.