Autortiesības

Autortiesības uz visiem šajā interneta lapā publicētajiem tekstiem, attēliem un citiem materiāliem pieder Moller Baltic Import SE un/vai AUDI AG. Ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšana, izplatīšana, uzglabāšana, publicēšana, pārsūtīšana, pārraidīšana vai cita veida izmantošana bez Moller Baltic Import SE un/vai AUDI AG rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

TDI®, AUDI®, quattro®, TTS®, automašīnu modeļu nosaukumi un citi apzīmējumi ir reģistrētas AUDI AG preču zīmes. Automašīnu modeļi, to elementi un rezerves daļas ir aizsargāti kā AUDI AG reģistrēti dizainparaugi.

Lai saņemtu papildu informāciju par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, lūdzam sazināties ar automašīnu importētāju Moller Baltic Import SE:

adrese: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija
tel.: +371 67096500
e-pasts: info@audi.lv