Audi veicina aprites ekonomiku > Ilgtspēja > Audi Latvija | Audi.lv

Audi veicina aprites ekonomiku

Ilgtspējība ir Audi uzņēmuma stratēģijas kodols. Audi pastāvīgi cenšas samazināt savas darbības ekoloģiskās pēdas nospiedumu, piemēram, atbildīgi izmantojot resursus. Vīzija ir panākt noslēgtu aprites ekonomiku: samazināt, atkārtoti izmantot, otrreiz pārstrādāt.

Audi darbība, neradot notekūdeņus

Lai sasniegtu drosmīgo aprites ekonomikas mērķi, Audi piemīt ilgtspējīga domāšana, kas sākas ar ražošanu. Mērķis ir visās Audi rūpnīcās panākt automobiļu ražošanu, nepieļaujot nekādu notekūdeņu veidošanos. Par paraugu kalpo rūpnīca Meksikas pilsētā Sanhosē Čiapā (San José Chiapa). Tajā visi notekūdeņi tiek attīrīti pirms nokļūšanas atpakaļ rūpnīcas ūdensapgādes sistēmā. Pēc attīrīšanas higiēniski tīrais ūdens tiek atkārtoti izmantots ražošanā vai, piemēram, zaļo zonu apūdeņošanā. Nākamais solis ir vēl lielāks gruntsūdeņu patēriņa ietaupījums.

Remontēt nevis izmest

Atkārtota izmantošana ir vēl viena aprites ekonomikas sastāvdaļa: Atjaunošana ir nolietoto detaļu rūpniecisks remonts, lai ražotu sākotnējas kvalitātes daļas. Šis process un šādu daļu pārdošana mūsu rezerves daļu tirdzniecībā rada būtisku pievienoto vērtību. Tas ne tikai saudzē vidi, bet ir arī ekonomiski, jo šādi tiek ietaupīta nauda. Šādu detaļu atjaunošanas programma Exchange 2.0 izmanto digitālās diagnostikas metodes, lai atklātu, analizētu un novērstu mehatroniskās anomālijas. Pašlaik programma tiek testēta ar transmisiju, bet nākotnē tiks piemērota arī citām rezerves daļām.

Akumulatoru pārstrāde

Līdz 2025. gadam Audi plāno piedāvāt 20 elektroautomobiļu modeļus. Tādējādi palielināsies pieprasījums pēc akumulatoriem. Audi veic pasākumus, lai padarītu šo akumulatoru dzīves ciklu pēc iespējas ilgtspējīgāku, un aktīvi darbojas Pasaules akumulatoru aliansē. Alianses darbība koncentrējas uz cilvēktiesību un sociālo standartu aizsardzību, iegūstot izejmateriālus, kā arī litija jonu akumulatoru atkārtotas izmantošanas risinājumu izveidi. Turklāt Audi sadarbojas izpētē, piemēram, ar pārstrādes grupu Umicore, lai izstrādātu augstsprieguma akumulatoru detaļu ekspluatācijas ciklu, tādējādi radot augstsprieguma akumulatoru atkārtotas izmantošanas iespēju. Izlietotajiem akumulatoriem tiek dota šāda „otrā dzīve“ galvenajā rūpnīcā Ingolštatē, kur tos pašlaik izmēģina autoiekrāvēju un vilcēju darbināšanai. „Ikviens litija jonu akumulators ir liels enerģijas patēriņš un vērtīgi resursi, kas jāizmanto vislabākajā veidā,“ saka AUDI AG valdes loceklis Pēters Keslers (Peter Kössler), kurš atbild par ražošanu un loģistiku. Tādēļ uzņēmumā Audi elektromobilitāte nozīmē arī saprātīgas akumulatoru atkārtotas izmantošanas koncepcijas apsvēršanu.

Resursu, piemēram, alumīnija taupīšana

Akumulatoru korpusa ražošanā Audi izmanto arī alumīniju. Šo vieglo metālu ļoti energoietilpīgā procesā iegūst no boksīta. Lai ietaupītu resursus un enerģiju, Audi ir uzsācis Alumīnija noslēgtā cikla projektu, kas paredz atlikumu nogādāšanu atpakaļ piegādātājiem un pārstrādi. Tikai 2018. gadā vien šādā veidā tika sasniegts apmēram 70 000 metrisko tonnu CO₂ izmešu ekvivalenta ietaupījums. Audi ir pirmais autoražotājs, kas saņēmis Alumīnija pārvaldības iniciatīvas (ASI) ilgtspējības sertifikātu par akumulatoru korpusu ilgtspējīgu ražošanu.

Pašlaik Audi izmanto

15

%

alumīnija materiālu (vidēji) – skaitlis palielinās

2018. gadā

70 000

metriskās tonnas

CO₂ izmešu ekvivalenta ietaupījuma Alumīnija noslēgtā cikla projekta ietvaros

ekvivalents

39

%

attiecināmo CO₂ izmešu samazinājumam

Tās ir tikai dažas jomas, kur Audi cenšas nodrošināt ilgtspējību, lai aprites ekonomikas ietvaros noslēgtu materiālu izmantošanas ciklus. Minētais apliecina, ka tas ir iespējams.

Audi virzība uz aprites ekonomiku

  • Audi atbalsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDG).
  • Audi darbojas dažādās iniciatīvās, asociācijās un darba grupās, piemēram, Pasaules akumulatoru aliansē un Alumīnija pārvaldības iniciatīvā (ASI), kopā ar ieinteresētajām pusēm risinot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās problēmas.
  • Uzņēmums ņem vērā automobiļa visu produkta dzīves ciklu, ne tikai izmešus tā ekspluatācijas laikā. Līdz 2025. gada beigām Audi plāno samazināt grupas rūpnīcu ietekmi uz vidi par 35 procentiem uz katru saražoto automobili, salīdzinot ar 2010. gadu. Viens ilgtermiņa mērķis ir noslēgta aprites ekonomika.
  • Audi vīzija ir nodrošināt automobiļu ražošanu visās rūpnīcās, neradot nekādus CO₂ izmešus vai notekūdeņus. Šis mērķis jau ir sasniegts Briseles (CO₂ neitrāls) un Sanhosē Čiapas (nav notekūdeņu) rūpnīcās.