Sociālā atbildība > Audi Latvija | Audi.lv

Sociālā atbildība

  • 1400x438_Audi-exhibition_Header-1.jpg
1400x438_Audi-exhibition_Header-1.jpg

Iebūvēto ierīču degvielas patēriņa uzraudzības datu monitorings (OBFCM dati)

Izdodot atsevišķu direktīvu, ES ir noteikusi prasību visiem automobiļu ražotājiem apkopot un iesniegt datus par automobiļu vidējo degvielas patēriņu. Direktīvas tekstu skatiet zemāk. Klientam ir tiesības no tā atteikties, paziņojot par to servisam automobiļa nodošanas brīdī.

  • Werk-Wolfsburg-waterfront_16-9_f-cr-5.png

    Lai izpildītu juridiskās prasības (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/392), transportlīdzekļu dati, kas fiksē degvielas patēriņu un nobrauktos kilometrus (kas zināmi kā iebūvēto ierīču degvielas patēriņa monitoringa dati), tiek nolasīti, kad transportlīdzeklis tiek nodods apkopei vai remonta darbu veikšanai, un nosūtīti Eiropas Komisijai kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Datu apstrādi, nodošanu un uzglabāšanu reglamentē šīs juridiskās prasības noteikumi; klienti var atteikties no šo darbību veikšanas pirms tiek sākta datu nolasīšana autorizētā servisā. Jūsu dati tiek dzēsti, vēlākais, pēc 15 gadiem vai saskaņā ar juridiskajām prasībām, piemēram, tiklīdz vairs nav aktuāls mērķis, kuram dati tika apkopoti, un, ja nav nekādu citu saistību attiecībā uz datu glabāšanu.

    Uz Privātuma Politika