Nulles misija > Ilgtspēja > Audi Latvija | Audi.lv

Nulles misija

Resursu trūkums, vides piesārņojums un klimata pārmaiņas ir mūsdienu lielāko izaicinājumu skaitā. Audi Group palīdz risināt šo problēmu, ražojot ilgtspējīgus produktus un izstrādājot inovatīvas piedziņas tehnoloģijas, kā arī jau ražošanas posmā sākot samazināt savu ietekmi uz vidi. Tas nozīmē saudzīgu resursu, piemēram, enerģijas un ūdens izmantošanu un oglekļa dioksīda, šķīdinātāju un atkritumu izmešu novēršanu.

Kā Audi īsteno oglekļneitrālu ražošanu?

CO₂ izmeši rodas dažādos automobiļu ražošanas posmos, tostarp rūpnīcu nodrošinot ar elektroenerģiju, siltumu un transportu.

2014. gadā Audi kļuva par pirmo premium klases autoražotāju, kurš noteica savu korporatīvo oglekļa pēdu saskaņā ar starptautiski pieņemto standartu. Tas bija būtisks solis uzņēmuma siltumnīcefekta gāzu emisijas pārredzamības nodrošināšanā. Mūsdienās šo emisiju var precīzāk analizēt un efektīvāk samazināt.

Briseles rūpnīcas piemērs: ražošanas process rūpnīcā ir pilnībā oglekļneitrāls, ko apliecinājuši neatkarīgi eksperti. Tādējādi ražotne ir gan pionieris, gan paraugmodelis. Tādēļ loģiski, ka tieši šeit tiek ražots pirmais pilnībā elektriskais Audi e-tron. Tie ir centieni ne tikai nodrošināt paša uzņēmuma nākotni, bet arī piedalīties ilgtspējības stratēģiskā mērķa sasniegšanā.

Kopš 2016. gada pāreja uz zaļo elektroenerģiju ir ļāvusi Audi Brussels katru gadu novērst apmēram 17 000 metrisko tonnu CO₂ izmešu nokļūšanu atmosfērā – šī vērtība ir ekvivalenta apmēram 1500 Vācijas iedzīvotāju gadā radītajai vides ietekmei.

Uz Audi Briseles rūpnīcas jumta atrodas reģionā lielākā fotoelementu enerģijas sistēma, kas ir līdzvērtīga apmēram piecu futbola laukumu lielumam.

Audi Briseles rūpnīca atlīdzina ar dabasgāzes lietošanu radītos CO₂ izmešus, iegādājoties biogāzes sertifikātus, tādējādi ik gadu kompensējot apmēram 22 000 metrisko tonnu CO₂ piesārņojuma. Radot šādu izmešu daudzumu, Audi A3 Limousine varētu gandrīz 4200 reizes apbraukt apkārt zemeslodei.

Sākot ar 2018. gadu Briseles rūpnīca katru gadu ar sertifikātiem kompensēs apmēram 4250 metrisko tonnu CO₂ izmešu, ko nevar novērst, izmantojot citus enerģijas avotus. Ar to pietiek, lai jūrā apmēram piecas dienas darbinātu kruīza kuģi ar 4000 pasažieriem.

Zaļā elektroenerģija

Jau 2012. gadā Audi Briseles rūpnīca sāka iegādāties zaļo elektroenerģiju un gadā novērst līdz 17 000 metrisko tonnu CO₂ izmešu nokļūšanu atmosfērā. 2013. gadā tika uzstādīta reģionā lielākā fotoelementu enerģijas sistēma. Ar 37 000 kvadrātmetru platību – apmēram piecu futbola laukumu platībā – tā ražo pietiekami daudz zaļās elektroenerģijas, lai vienu gadu apgādātu ar enerģiju vairāk nekā 760 četru cilvēku mājsaimniecību ekvivalentu. Savukārt rūpnīcas apkure ir oglekļneitrāla, pateicoties biogāzes sertifikātu iegādei. Visas pārējās degvielas, krāšņu kurināmā vai šķīdinātāju dedzināšanas radītās emisijas tiek kompensētas ar tā sauktajiem oglekļa kredīta projektiem.

Papildus CO₂ emisiju samazināšanai, tiek veikti citi pasākumi, lai uzlabotu rūpnīcas vides pēdas nospiedumu. Citi projekti aizsargā vidi, taupot ūdeni un enerģiju vai samazinot piesārņotāju nokļūšanu gaisā un ūdenī.

Visu procesu pamatā ir efektivitāte. Tas iekļauj videi kaitīgu materiālu neizmantošanu un resursu optimālu izmantošanu. Šim mērķim tiek izmantota visjaunākā tehnoloģija.

Vides aizsardzība Briselē

Pārskatā parādīta Briseles rūpnīcas vides aizsardzības pasākumu daudzveidība un apjoms, kā arī izklāstīti ražošanas objektos īstenotie projekti.

Audi Group ražotnes

Šajā pārskatā parādīti daži piemēri. Tie ir būtiski, lai nodrošinātu uzņēmuma ekoloģisko mērķu sasniegšanu.

Lejuplādēt visu
00:00 | 00:00
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
1920x1080-desktop-Mission-zero-Ingolstadt.jpg
  • Ar membrānu bioreaktoru Audi Ingolštates rūpnīca izmanto novatorisku ūdens attīrīšanas metodi, kas līdz pusmiljonam kubikmetru samazina saldūdens ikgadējo patēriņu. Tas ir kļuvis iespējams, jo šādi attīrītos notekūdeņus rūpnīcā var atkārtoti izmantot kā apstrādes ūdeni. Tas ļauj ietaupīt tik daudz saldūdens, cik katru gadu vidēji izmanto apmēram 11 000 Vācijas pilsoņu. Turklāt apmēram 70 procenti rūpnīcas energoapgādes jau ir oglekļneitrāli.

  • Četru gredzenu otrās lielākās Vācijas rūpnīcas krāsošanas cehs samazina šķīdinātāju izmešu apjomu par apmēram 50 procentiem. Notekūdeņi tiek novadīti uz netālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kur tajā esošie šķīdinātāji anaerobi tiek pārveidoti metānā. Savukārt metānu var izmantot kā enerģijas avotu. Tādējādi 2017. gadā tika izslēgtas 250 metriskās tonnas gaistošo organisko savienojumu (GOS).

  • 2017. gada pirmajā ceturksnī Audi Meksikas rūpnīcai izdevās pārstrādāt vairāk nekā 90 procentu savu atkritumu, tostarp metālus – gandrīz 30 000 metrisko tonnu. Tas atbilst vairāk nekā sešiem pilnībā piekrautiem preču vilcieniem. Cita zaļā projekta ietvaros rūpnīcas apkaimē tika iestādīti 100 000 koku un izraktas 25 000 bedres. Tām ir vairākas funkcijas: Tās apgādā tuvējos kokus ar ūdeni un katru gadu uzkrāj līdz 375 000 kubikmetrus lietus ūdens, kas pēc filtrācijas palīdz dabīgi atjaunot gruntsūdeņus. Turklāt bedres samazina eroziju.

  • Vairāk nekā 60 procentus Audi Ungārijas rūpnīcas apkures vajadzību apmierina pilnībā oglekļneitrālā ģeotermālā elektrostacija. Šajā sistēmā izmanto 100 Celsija grādu temperatūras ūdeni no apmēram 2400 metru dziļuma. Šī ražotne katru gadu samazina CO₂ izmešu apjomu par 23 000 metriskajām tonnām – šādu daudzumu analoģiskā laika posmā rada vairāk nekā 3600 Ungārijas iedzīvotāju. Ungārijas ikgadējais CO₂ izmešu vidējais apmērs ir 6,3 metriskās tonnas uz vienu iedzīvotāju.

  • Kopš 2016. gada apvienotā dzesēšanas, apkures un energosistēma ir ražojusi elektroenerģiju, siltumenerģiju un dzesēšanas enerģiju. Šīs rūpnīcas saražotā elektroenerģija apmēram par 80 procentiem apmierina Ducati Boloņas rūpnīcas kopējo pieprasījumu. Tikai pirmajā gadā šādi tika novērsts vairāk nekā 2000 metrisko tonnu CO₂ izmešu. Šis samazinājums atbilst kopējam apjomam, kas tiktu radīts, cilvēkam apmēram 300 reizes lidojot turp un atpakaļ no Minhenes uz Sidneju.

  • Kopš 2015. gada Lamborghini ir samazinājis saražoto toksisko atkritumu daudzumu, atklājot jaunas skalošanas ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tikai 2017. gadā vien Santagatas Bolonēzes (Sant’Agata Bolognese) rūpnīcā atkritumu ražošana tika samazināta apmēram par 800 metriskajām tonnām, kas atbilst aptuveni 400 jauno Audi A8 automobiļu svaram.